Vlaams Kampioenschap Tegelwippen

I.s.m. Departement Omgeving en Frank Lee, 2022-2023


Ludieke campagne om gemeentes en hun burgers, verenigingen, bedrijven, ... samen zoveel mogelijk te laten ontharden in het groeiseizoen van 2023.

Onthardingsscanner

Departement Omgeving, i.s.m. Trage Wegen, 2022-2024


Ontwikkeling van een GIS-tool + leidraad voor gemeentediensten die het onthardingspotentieel i.f.v. blauwgroene dooradering in bebouwde kernen in beeld brengt.

Ruimte 56

I.s.m. VRP, 2022


Gastredacteurschap van het themanummer “Ontharding” + enkele artikels (mee) schrijven

Masterclass Ontharding

I.s.m. VRP en Departemen Omgeving, 2023


Eén introductiedag en drie meer gespecialiseerde vormingsdagen rond onthardingsbeleid en -praktijk, ter opleiding van stedenbouwkundig ambtenaren en andere professionals


foto: Pieter Vandenhoudt

PDPO Wegwijs in ontharding

I.s.m. Regionaal landschap Kleine en Grote Nete, RL Schelde-Durme, Trage Wegen en Re-st architecten, 2022-2023


Ontharding van gemeentewegen in de open ruimte institutionaliseren in de gemeenten Bornem, Puurs-Sint-Amands, Lille en Vorselaar.


foto: Pieter Vandenhoudt

Waterrijk Waterschei

Stad Genk, i.s.m. Waterland en UHasselt, 2022-2024


Werkmodel voor stadsdiensten, burgers en wateractoren uitwerken om in bestaande wijken hemelwater uit de riolering te houden

Ecohubs

Stad Antwerpen, i.s.m. BOS+, 2022-2024


Modulaire concepten uitwerken en testen voor de vergroening van bedrijventerreinen in Antwerpen

Na(t/b)uurschap

Departement Omgeving, i.s.m. VIBE, Stramien, VMSW en drie huisvestingsmaatschappeijen, 2023-2024


Leren uit quick wins voor ontharding en vergroening in drie sociale woonwijken, in functie van meer kwaliteitsvolle buitenruimte in omgevingen van sociale woningbouw


beeld: Wagon Landscaping

Gemeente voor de toekomst - Re-Move module

Vijf Antwerpse gemeenten & Ledegem, i.s.m. Trage Wegen, 2023


Verkort Re-Move traject waarbij een GIS-verkenning en een terreinexpeditie leiden tot een potentienota, een longlist van wegonthardingskansen en een aanzet van plan van aanpak.


foto's: Re-Move

Open ruimte boekhouding Zemst

Gemeente Zemst, i.s.m. Voorland en HOGent, 2023


Trendanalyse van ruimtebeslag en verharding + opmaak van een gemeentelijk afbouwtraject tot ruimteneutraliteit en verhardingsreductie cfr. doelstellingen BRV