Vlaams Kampioenschap Tegelwippen

I.s.m. Departement Omgeving en Frank Lee, 2022-2023


Ludieke campagne om gemeentes en hun burgers, verenigingen, bedrijven, ... samen zoveel mogelijk te laten ontharden in het groeiseizoen van 2023.

Onthardingsscanner

Departement Omgeving, i.s.m. Trage Wegen, 2022-2024


Ontwikkeling van een GIS-tool + leidraad voor gemeentediensten die het onthardingspotentieel i.f.v. blauwgroene dooradering in bebouwde kernen in beeld brengt.

Gemeente voor de toekomst - Re-Move module

Vijf Antwerpse gemeenten & Ledegem, i.s.m. Trage Wegen, 2023


Verkort Re-Move traject waarbij een GIS-verkenning en een terreinexpeditie leiden tot een potentienota, een longlist van wegonthardingskansen en een aanzet van plan van aanpak.


foto's: Re-Move

Waterrijk Waterschei

Stad Genk, i.s.m. Waterland en UHasselt, 2022-2024


Werkmodel voor stadsdiensten, burgers en wateractoren uitwerken om in bestaande wijken hemelwater uit de riolering te houden

Onthardingsstudie Grimbergen

Gemeente Grimbergen, i.s.m. Voorland en Trage Wegen, 2023-24


Beleidsvoorbereiding voor een structureel onthardingsbeleid in Grimbergen, inclusief de uitwerking van typeprofielen voor gemeentewegen en een onthardingstoets bij de (her)aanleg van openbaar domein

Open ruimte boekhouding Zemst

Gemeente Zemst, i.s.m. Voorland en HOGent, 2023-24


Trendanalyse van ruimtebeslag en verharding + opmaak van een gemeentelijk afbouwtraject tot ruimteneutraliteit en verhardingsreductie cfr. doelstellingen BRV

Ecohubs

Stad Antwerpen, i.s.m. BOS+, 2022-2024


Modulaire concepten uitwerken en testen voor de vergroening van bedrijventerreinen in Antwerpen

Na(t/b)uurschap

Departement Omgeving, i.s.m. VIBE, Stramien, VMSW en drie huisvestingsmaatschappeijen, 2023-2025


Leren uit quick wins voor ontharding en vergroening in drie sociale woonwijken, in functie van meer kwaliteitsvolle buitenruimte in omgevingen van sociale woningbouw


beeld: Wagon Landscaping

Ruimte 56

I.s.m. VRP, 2022


Gastredacteurschap van het themanummer “Ontharding” + enkele artikels (mee) schrijven

Masterclass Ontharding

I.s.m. VRP en Departemen Omgeving, 2023


Eén introductiedag en drie meer gespecialiseerde vormingsdagen rond onthardingsbeleid en -praktijk, ter opleiding van stedenbouwkundig ambtenaren en andere professionals


foto: Pieter Vandenhoudt

PDPO Wegwijs in ontharding

I.s.m. Regionaal landschap Kleine en Grote Nete, RL Schelde-Durme, Trage Wegen en Re-st architecten, 2022-2023


Ontharding van gemeentewegen in de open ruimte institutionaliseren in de gemeenten Bornem, Puurs-Sint-Amands, Lille en Vorselaar.


foto: Pieter Vandenhoudt