Onthardingsmethodiek voor overtollige en overmaatse lokale wegen

Binnen de Proeftuinen Ontharding ontwikkelden we een methodiek die resulteert in een systematische onthardingsstrategie: RE-MOVE

Waar een wil en een plan is, kan een weg weg


Alle Vlaamse gemeenten kampen met oververharde wegen en een onmogelijke opgave om hun wegennet kwalitatief te onderhouden. Net dát wegennet biedt ruimte voor gemeentelijke uitdagingen rond klimaat, mobiliteit, landschapsbeleving… en dus kostenbesparingen op de langere termijn.


BEGELEIDING OP MAAT

1. Ontdek ontharding


Overtollige en overmaatse wegen worden in kaart gebracht aan de hand van een gedetailleerde GIS-analyse. Deze theoretische onthardingskansen koppelen we aan de grootst mogelijke bijdrage aan natuur-, klimaat- of andere koppeldoelstellingen.

2. Verken en verbind


We combineren desktop onderzoek met lokale terreinkennis. Op basis van concrete cases gaan we in dialoog met bestuur, verschillende plannende diensten en uitvoerders. Zo versterken we de onthardingsreflex in de verschillende processtappen van de (her)aanleg van wegen.

3. Praat en plan


Vanuit een longlist van onthardingscases gaan we dieper in op de grootste drempels voor wegontharding. (o.a.) Een vergelijkende kostenanalyse, een afweging van verschillende uitvoeringen en strategieën rond beheerluw groenontwerp helpen de gemeente om na het doorlopen van de methodiek ook aan de slag te gaan! 

Re-Move in jouw gemeente?

Je vindt een compacte Re-Move module terug in het aanbod van Gemeente voor de Toekomst. Verschillende provincies sponsoren 50% van de kosten