Breekijzer is een vereniging voor ontharding in Vlaanderen, opgericht in 2021 door een coalitie van ruimtelijke planners, academici en middenveldverenigingen - allen pioniers in ontharding. Samen met ons groeiend aantal partners zorgen we ervoor dat een jaarlijkse netto-ontharding tegen 2040 een evidentie is. Daarvoor breken we creatief in op de gevestigde systemen van mentale en fysieke verharding, op de baksteen in onze maag.


Breekijzer is een open kennis- en praktijkcentrum in wording. De expertise en methodieken van ons en onze partners dienen als hefboom om extra verharding te vermijden (‘preventieve ontharding’) en overmatige verharding weg te werken. Ontharding is een middel om ruimte te openen voor natuur, gewassen, water, stilte, spelplezier en voor alles wat jij nog kan bedenken.

Gert Arijs voor Gents MilieuFront


foto: Gert Arijs voor Gents MilieuFront

Actief op drie vlakken

OPEN PRAKTIJK- EN KENNISCENTRUM


Er bestaan heel wat succesvolle binnen- en buitenlandse onthardingsprojecten, waaruit systemische kennis komt bovendrijven. Met dié kennis ontwikkelen we hands-on modules rond het wegwerken van terugkerende drempels en het vastpakken van kansen.


SENSIBILISERING EN AGENDASETTING


Met creatieve acties en publiekscampagnes versterken we de onthardingscultuur. De organisatie van het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen in 2023 is daar meteen een grootschalig voorbeeld van.


DIENSTVERLENING

OP MAAT


We begeleiden systemische onthardingstrajecten voor lokale en bovenlokale overheden. Hierbij maken we o.a. gebruik van de Re-Move methodiek, die gemeenten ondersteunt bij het opmaken van een onthardingsstrategie voor overtollige en overmaatse lokale wegen.

  

Onze baanbrekende leden